Átfogó szisztematikus áttekintések 2014-ig

2017. február 16., csütörtök

A teljes homeopátiás szakirodalom áttekintései, metaanalízisei  (1991-2014)

A legátfogóbb statisztikai módszerekkel végzett homeopátiás tanulmányok is bizonyítottak. Kép forrása: flickr.com

A homeopátia hatása több, mint placebo - hatból öt szisztematikus áttekintés igazolja a hatásosságot. A hatodik, a homeopátiára nézve negatív eredményű áttekintés módszertani hibái miatt számos bírálatot kapott, ezeket is ismertetjük. A világ legnevesebb lektorált tudományos lapjaiban publikálták a 6 átfogó szisztematikus áttekintést a teljes homeopátiás szakirodalom felhasználásával (2016-ig). Nem tárgyaljuk azokat a sajtóban tálalt külföldi kormányzati/parlamenti jelentéseket, melyeket vitatott módszertanaik miatt lektorált tudományos folyóiratok sem publikálnak, illetve a lakosság félrevezetésének gyanúja miatt ombudsmani eljárás folyik ellenük.

1. 1991 – British Medical Journal (Kleijnen et al)

A homeopátiás kutatások első átfogó szisztematikus áttekintését 1991-ben publikálták a British Medical Journalban (BMJ). Magas minőségű RCT-ket vontak be a vizsgálatba, s a 105 klinikai vizsgálatból 81 pozitív eredményű. A cikk epidemiológus szerzői a következő következtetésre jutottak: „Magunk is meglepődtünk, hogy a legjobb minőségű vizsgálatok között is mennyi pozitív bizonyítékot találtunk. Ezekre a bizonyítékokra alapozva készek volnánk elfogadni, hogy a homeopátia hatékony lehet, amennyiben elfogadható hatásmechanizmusról tudnánk... Az áttekintésben bemutatott bizonyíték valószínűleg elegendő ahhoz, hogy a homeopátiát szokásos kezelésként bevezessék bizonyos javallatokban.” 

 • Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G (1991). Clinical trials of homeopathy, British Medical Journal, 302: 316-323 [PubMed]

2. 1996-2000 – European Journal of Clinical Pharmacology (Cucherat et al) 

1996-ban az Európai Bizottság homeopátiás gyógyszerkutató csoportja (Boissel) készített egy áttekintést, 184 klinikai vizsgálatot azonosítottak. A legmagasabb minőségű placebokontrollos RCT-kben összesen kétezer pácienst kezeltek. Arra a kérdésükre, hogy „Van-e hatása a homeopátiának?” a válasz az volt: a homeopátia hatékonyabb, mint a placebo, bár „a vizsgálatok alacsony módszertani minősége miatt gyenge a bizonyíték ereje”. 2000-ben az European Journal of Clinical Pharmacology lapban publikálták (Cucherat) a fenti metaanalízis bővített változatát a következő módosított megállapítással: „néhány bizonyíték alátámasztja, hogy a homeopátiás kezelések hatékonyabbak a placebonál. (P<0,001)”

 • Boissel JP, Cucherat M, Haugh M, Gauthier E (1996). Critical literature review on the effectiveness of homeopathy: overview of data from homeopathic medicine trials. In: Homeopathic Medicine Research Group, Report of the, Commission of the European Communities, Directorate-General XII–Science, Research and Development, Directorate E–RTD Actions: Life Sciences and Technologies–Medical Research, Brussels 1996; Chap.11: 195-210
 • Cucherat M, Haugh MC, Gooch M, Boissel JP (2000). Evidence of clinical efficacy of homeopathy–A meta-analysis of clinical trials. European Journal of Clinical Pharmacology, 56:27–33 [PubMed]

3. 1997 – The Lancet (Linde et al)

Egy átfogó szisztematikus áttekintést és metaanalízist jelentetett meg a Lancet 1997-ben (Linde et al). 186 placebokontrollos vizsgálatból 89-et tudtak bevonni az analízisbe. Arra jutottak a szerzők, hogy 2-3-szor nagyobb az esélye annak, hogy a homeopátia hatékony, mint annak, hogy placebo (esélyhányados 2,45). Még a legszigorúbb feltételeket támasztva is ez az esély 2-szeres maradt, és statisztikailag szignifikáns. A fő következtetés: „az eredmények nem egyeztethetők össze azzal a hipotézissel, hogy a homeopátia hatásai teljes mértékben a placebohatásnak felelnének meg.” További elemzés után a szerzők leírták – amit a konvencionális/akadémikus orvoslás vizsgálatainál is rendszerint megállapítanak -, hogy a jobb minőségű vizsgálatok kevésbé pozitívak, mint az alacsonyabb minőségűek.

 • Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, Jonas WB (1997) Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, 350: 834-843 [PubMed]

4. 1998 – Journal of Alternative and Complementary Medicine (Linde, Melchart)

1998-ban szigorúbb bevonási kritériumokkal és így 32 RCT-re szűkítve az 1997-es szisztematikus áttekintést Linde és Melchart egy másik tanulmányt is publikált, ezúttal a Journal of Alternative and Complementary Medicine-ben. A homeopátiára nézve kedvező következtetést vontak le, de hangsúlyozták – amit konvencionális orvosi vizsgálatoknál is olvashatunk –, hogy erre gyenge a bizonyíték és magasabb minőségű vizsgálatok szükségesek

 • Linde K, Melchart D (1998) Randomized controlled trials of individualized homeopathy: a state-of-the-art review. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 4:371-388 [PubMed]

5. 2005 – The Lancet (Shang)

A Lancet-ben egy újabb átfogó áttekintés jelent meg 2005-ben, ezúttal 110 placebokontrollos homeopátiás, és ugyanennyi konvencionális orvosi RCT-t vontak górcső alá a szerzők. Mindkét csoport hasonló pozitív terápiás hatást mutatott. Ezek közül előszöris kiválogatták a módszertan szempontjából legjobb minőségű vizsgálatokat, így 21 homeopátiás és 9 konvencionális orvosi vizsgálat maradt fenn a szűrőn. Majd tovább szűkítették a kört, csak a nagyobb betegszámú vizsgálatokat hagyták meg, végül 8 homeopátiás és 6 konvencionális RCT alapján végezték el az analízist (az eredetinek 5-10%-ára szűkítették az elemzendő klinikai kutatásokat).  

Az 1997-es áttekintéssel szemben itt az 1,0 alatti esélyhányadost nyilvánították placebohatásnál nagyobb hatásnak. A 8 homeopátiás vizsgálatra nézve ez a hányados 0,88, a 6 konvencionálisra nézve pedig 0,58 lett. A szerzők az értékekből arra következtettek, hogy „a homeopátiás gyógyszerek specifikus hatására gyenge, de a konvencionális beavatkozások specifikus hatásaira erős a bizonyíték. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a homeopátia klinikai hatásai placebohatások”.

 • Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, Juni P, Dorig S, Sterne JA, Pewsner D, Egger M (2005). Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. Lancet, 366:726–32 [PubMed]

A 2005-ös Lancet cikk kritikái

A szerzők elemzését később több tanulmány is bírálta módszertani-statisztikai hibái miatt. Első helyen a torz kiválogatást említik (főként a 21 legjobb minőségű homeopátiás vizsgálatból a 8 legnagyobb betegszámú vizsgálatra). Egy szisztematikus áttekintés végeredménye attól függ, milyen részhalmazt elemeznek, mert így akár egymással ellentétes eredményre is juthatnak a szerzők. 

A Lancet-cikket bírálók szerint a szerzők 

 • analízise nem felel meg a QUOROM előírásoknak, ami pedig lehetővé tenné a következtetések rekonstrukcióját
 • nem határozták meg a metaanalízis célját
 • nem homogén vizsgálatokat (kevert betegségek) olyan statisztikai módszerrel elemeztek, amivel csak homogén csoportokat lehetne vizsgálni [1];
 • következtetéseikben nem említették, melyik 8 homeopátiás vizsgálatból szűrték le az eredményeiket, és miért éppen azokból, mindez csak később derült ki;
 • úgy válogatták össze a 8 vizsgálatot, hogy végül egyetlen nagy betegszámú, negatív eredményű vizsgálat (izomfájdalom) tolta az végső következtetést a homeopátiára nézve negatív irányba;
 • a 8 benthagyott RCT felét, azaz 4 vizsgálatot annak ellenére vontak be, hogy az adott betegségről (izomfájdalom) korábbi szisztematikus áttekintés már kimutatta, hogy a homeopátiás szerek ott valószínűleg nem hatékonyak. Ha a maradék 17 vizsgálat alapján végezték volna el az elemzést, statisztikailag szignifikáns, homeopátiára pozitív eredményt kaptak volna;
 • önkényesen határozták meg a „nagy” esetszámot. Nincs ugyanis olyan kritérium, hogy csak a 98 betegszám feletti vizsgálatok számítanak nagynak. A betegszám nem lehet kizáró kritérium, ha maga az eredeti vizsgálat statisztikailag szignifikáns eredményre jut. Ha a betegszámot minimum 66-nál húznák meg, ismét csak szignifikáns pozitív hatást találnának homeopátiára;
 • meglepő módon maguktól kiemelték– de végül ezeket kizárták a válogatásból –, hogy 8, felsőlégúti fertőzésben a homeopátia határozottan hatékony;
 • végkövetkeztetésükben a homeopátiát placebonak nyilvánították annak ellenére, hogy a maguk által meghatározott esélyhányados szerint a homeopátia nem placebo;
 • összefoglalójukban irreleváns összehasonlítást tettek: a homeopátiás gyógyszer hatását (amire szerintük gyenge a bizonyíték) nem a konvencionális gyógyszer hatásával vetették egybe, hanem a teljes konvencionális beavatkozás hatásával, amiben mind a gyógyszer, mind egyéb körülmény beleszámít (és amire erős bizonyítékot találtak). (“...weak evidence for a specific effect of homoeopathic remedies, but strong evidence for specific effects of conventional interventions”). 
 • végül a fentiek után önmagukkal is ellentmondó végkövetkeztetést fogalmaztak meg: a homeopátia klinikai hatása placebohatás („This finding is compatible with the notion that the clinical effects of homoeopathy are placebo effects”). Míg előzőleg a homeopátiás gyógyszer hatására gyenge bizonyítékot találtak, addig a végső konklúzió szerint a klinikai hatás (ami több, mint kizárólag a gyógyszer hatása!) placebohatással egyenlő.

A fentiek alapján világos, hogy homeopátiaellenes nézeteiről ismert Egger professzor által vezetett csoport következtetései a Lancet-ben megalapozatlanok.

 • Lüdtke R, Rutten AL (2008) .The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analyzed trials. Journal of Clinical Epidemiology, 61:1197-1204 [PubMed]
 • Rutten AL, Stolper CF (2008). The 2005 meta-analysis of homeopathy: the importance of post-publication data. Homeopathy, 97:169-177 [PubMed]
 • Hahn RG (2013). Homeopathy: Meta-Analyses of Pooled Clinical Data. Forsch Komplementmed, 20:376–381 [PubMed]

6. 2014 – Systematic Reviews (Mathie et al)

A legfrissebb és egyben a legjobb minőségű szisztematikus áttekintés a módszer saját szakfolyóiratában jelent meg. Különlegessége, hogy az első olyan áttekintés, amely kizárólag homeopaták által felírt, személyre szabott homeopátiás kezeléssel folytatott RCT-ket vizsgált meg. A szerző részletesen és publikusan felállította a vizsgálati protokolt, szakszerűen előre meghatározta az irodalom keresés stratégiáját, a beválogatás legszigorúbb kritériumrendszerét, mérlegelte a statisztikai elemzés torzítási kockázatait és a bizonyítékok megbízhatóságát. 32 személyreszabott RCT-ből végül 22 esetén tudott adatokat kivonni és ezekkel metaanalízist végezni. 

Eredménye: 1,5-2-szer nagyobb valószínűséggel érnek el előnyös hatást a homeopátiás kezelések, mint a placebo (OR=1,53 a 22 vizsgálatra nézve, OR=1,98 a 3 legjobb vizsgálatra nézve). A kutatók azt a következtetést publikálták, hogy „a személyreszabott homeopátiában felírt gyógyszereknek kis specifikus terápiás hatásuk lehet”. Felhívták arra a figyelmet, hogy a bizonyítékok általánosan alacsony vagy tisztázatlan minősége miatt az eredményeket óvatosan kell értelmezni és újabb, magas minőségű RCT-k szükségesek a biztosabb értékelésekhez – mint a konvencionális kutatásokban is általános megállapítást.

 • Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, Clausen J, Moss S, Davidson JRT, Ford I (2014). Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 3:142 [PubMed]

További statisztikai részletek magyar nyelven: 

 • Dr. Gábor Fruzsina: Homeopátia a természet- és társadalomtudományok tükrében (SpringMed)

Forrás

Kapcsolódó oldalak

Klinikai vizsgálatok szisztematikus áttekintései - általános ismertető

11 szisztematikus áttekintés a homeopátiára nézve pozitív eredményű, pl. allergiában, felső légúti fertőzésekben, reumatológiai betegségekben
Katona Edit, dr.

29 szisztematikus áttekintésből 11 pozitív eredményű a homeopátiára nézve. A szisztematikus áttekintések egy kutatási kérdésre összpontosítanak. Megkísérlik azonosítani, értékelni, kiválasztani és szintetizálni az adott kérdéssel összefüggő legjobb minőségű kutatási bizonyítékokat. A szisztematikus áttekintések gyakran, de nem minden esetben statisztikai technikákat (metaanalízis) alkalmaznak. Ennek célja, hogy – módszertől függően – a beválasztható tanulmányok eredményeit egyesítsék, vagy legalábbis a bizonyítékszinteket pontozzák.

Aude sapere - Merj megismerni

Aude sapere - Merj megismerni
Katona Edit, dr.

Európa a homeopátia bölcsője. Annak az egyetemes tudásnak a bölcsője, melyben közel ötvenezer európai orvos talált rá útjára, kiteljesítve gyógyítói hivatását. Annak a „varázslatos mozgalomnak” is bölcsője, mellyel jelenleg százmillió európai polgár szívesen és elégedetten gyógyul. S bölcsője annak a különös gyógymódnak, melyet kezdettől fogva áldanak és bírálnak.

A Homeopátiás Kutató Intézet (HRI) válasza az ausztrál NHMRC jelentésre

A Homeopátiás Kutató Intézet (HRI) válasza az ausztrál NHMRC jelentésre

Az angol Homeopátiás Kutató Intézet részletesen válaszolt az ausztrál Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatási Tanács (NHMRC) vizsgálatára, mely kétségbe vonta a homeopátia hatékonyságát. A HRI üdvözli azon törekvéseket, melyek kritikusan értékelik a homeopátia bizonyíték-alapját, feltéve, ha azt pontosan, és objektíven teszik. Az ausztrál tanulmány sajnálatos módon nem tükrözi pontosan az eredeti homeopátiás kutatási jelentések eredményeit, és az a következtetése, miszerint a bizonyítékok „nem igazolják, hogy a homeopátia hatékony kezelés lenne bármely, a jelentésben szereplő betegségben”, súlyosan félrevezető. A médiában megjelent reakciók további téves értelmezésekhez vezettek. Ezek a médiahangok egyrészt arra utalnak, hogy nincsenek pozitív eredményű tanulmányok, amelyek a homeopátia hatásosságát mutatnák ki; másrészt azt állítják, hogy a bizonyítékok alapján a homeopátia nem jobb, mint a placebo. Egyik médiavélemény sem igaz.

Értékeld a cikket: 
Értékelés: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

Küldj egy cikket

Olvastál még hasznos cikket a témában? Küldd el nekünk a cikk linkjét!

A homeopata.hu oldalain található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon homeopátiás képzettséggel rendelkező orvoshoz, gyógyszerészhez!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt.

A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.