Beszámoló a Hahnemann Díjátadó Ünnepi Gáláról

2024. április 18., csütörtök

2024. április 12-14-ig lezajlott az idei Homeopátia Hete keretében megrendezett Hahnemann Fesztivál. Április 13-án az  Ünnepi Díjátadó Gálán a homeopátiás szakma elismeréseként kiosztásra került az első Hahnemann díj is.

Az új díjat idén alapította közösen a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, a Terápia Natúra Alapítvány és a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság.

A fotókat Mayer Mária készítette.

A három homeopátiás szervezet együttes szervezésében létrejött este méltó ünneplése volt szakmai közösségünknek. 

Az est házigazdáinak, Hazay Tímeának és Sebestény Tibornak köszöntő szavai után dr. Gaurang Gaikwad indiai homeopata előadónk tolmácsolta Hahnemann gondolatait a magyar homeopatáknak: ki kell tartanunk, sosem szabad feladni a reményt, hogy a homeopátia egyszer majd fősodorba lép; továbbá hogy “nem mi választjuk a homeopátiát, hanem a homeopátia választ minket”.

 

A műsor első részében a “Homeopathy another way” (“A homeopátia - egy másik út”) c. francia dokumentumfilm magyarországi premierjét láthattuk. A filmből megérthetjük a homeopátia másfajta  gondolkodásmódját és betegségfelfogását. Csodás gyógyulásokat láttunk, nemcsak emberek, hanem lovak, növények betegségeinek gyógyulását mutatta be a film, megismerhettünk homeopata orvosokat, akik beavattak gyógyító művészetükbe. 

A szünetben állófogadáson élvezhettük közösségünk társaságát. 

A második részben Hahnemann korában élt zeneszerzők darabjait játszották (Mozart, Haydn, Bellini), Molnár Mariann zenész páciensei, így megérinthetett bennünket annak a kornak a hangulata, melyben az Organon íródott. 

Köszönjük a zenészeknek az előadást! 

Előadóink voltak: Kovács Zoltán fagott, Gulyás Gabriella cselló, Nagymengyi Dóra hegedű, Szabó Ágnes ének, Szabó Csaba trombita, Dorotovics Ádám zongora 

Ezt követte az első Hahnemann díj átadása. 

A teljesség kedvéért szeretnénk megosztani dr. Gál Adrien, az MHOE elnökének beszédét, hogy mindenki megismerje, miről is szól ez a díj: 

Dr. Gál Adrien beszéde

Bevezető

Szerettel köszöntök Mindenkit. Megnyitó gondolataimmal történelmi kontextusba szeretném helyezni a mai eseményt.

A  szocializmus évtizedes tiltását követően 1991-ben megalakult a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 12 alapító taggal. Az 1990-es évek felszabadult és mámorító hangulatában a természetes, komplementer gyógymódok egyre népszerűbbé váltak. A magyar homeopátiás élet is felvirágzott. Az egyesület megalapításával kezdetét vette a homeopátia legújabb kori magyarországi története. A képzés, a tanfolyamok egyre sikeresebbek lettek, évente 50-100 orvos kezdte el tanulni nálunk a homeopátiát. Kialakult egy közösség. Orvosi egyesületként hosszú folyamat után jutottunk el oda, hogy felismerjük, az elmúlt évtizedekben megerősödött homeopata mozgalom nem kizárólag az orvosi közösségnek szól. A homeopátia népszerűsége odáig vezetett, hogy a színvonalas homeopátiás képzés és a diploma elérhetővé vált mindenki számára és jól képzett homeopatáink lettek nem egészségügyi területről is.

2022-ben az MHOE által szervezett kerekasztalon a magyar homeopátiás élet jeles képviselői vettek részt. Orvos, állatorvos, gyógyszerész, nem orvos homeopaták megosztották egymás között gondolataikat a jelenlegi helyzetről. Ennek folyománya volt, hogy 2023-ban az orvosi egyesület kinyitotta rendes tagságát a diplomás homeopaták felé. Ez az elismerés szakmai és szervezeti megújulás lehetőségét teremtette meg. 

Következő lépcsőfok lesz a formális egyesülés után a szellemiség és a szakmaiság bázisát a valóságban, az emberi kapcsolatok és szervezetek szintjén megteremteni, amit a kölcsönös elfogadás és bizalom jellemez: tanfolyamok, képzések, közös  szakmai képviselet, közös ünneplés. Remélem, hogy a mai rendezvény, Hahnemann szellemében, tovább erősíti a homeopaták egységét Magyarországon.

Megemlékezés dr. Radnai Andreáról - aki posztumusz Hahnemann díjat kapott 

2024. március 8-án rövid, súlyos betegség után távozott közülünk dr. Radnai Andrea, aki a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület elnöke volt 2016 és 2020 között. 

Engedjétek meg, hogy néhány  gondolattal  búcsúzzak tőle.

Munkássága  szerteágazó volt. Legfontosabbnak a gazdasági változtatásokat tartotta. Akkoriban kezdődött a homeopátia ellen irányuló globális támadás, mely a mi működésünkre is kihatott. Fokozatosan szűkültek be oktatási és népszerűsítési lehetőségeink – magyarázat nélkül megszűntek az orvosi egyetemi tanfolyamok, az orvosok elfordultak  a homeopátiától, a média támadásokról ne is beszéljünk.

Radikális döntéseivel nem mindenki értett egyet, határozott gondolkodása, céltudatossága bizonyos szempontból magányossá tette. Jövőbe irányuló tervei előre vetítették az egyesület újszerű működését, mely később átsegített minket a Covid járvány okozta krízisen: elkezdte digitalizálni az oktatást, az adminisztrációt, mellyel nem csak gyorsabbá és egyszerűbbé, hanem gazdaságossá vált az egyesület működése.  Ez egy fájó időszak volt mindannyiunk számára, hiszen az addig megszokott működés – nagy létszámú tanfolyamok, nagy iroda, évenkénti vizsga, nyomtatott Simile folyóirat évi 4 alkalommal és csak néhány főbb dolgot említek, megszűntek, fenntarthatatlanná váltak.

Andrea víziójában a komplementer gyógymódok összefogása is szerepelt, orvos és nem orvos természetgyógyászok között. Ez vezetett oda, hogy megálmodta a szövetséget, az ernyőszervezetet, mely érdekképviseletként, oktatás felügyelőként, felemelheti a komplementer, természetes gyógymódokat az egészségügyi ellátásba való integrálás szintjéig. Ennek a folyamatnak az első lépése a Magyar Integratív Medicina Szövetség létrehozása volt 2019-ben, melynek működtetésében alelnökként haláláig aktívan részt vett.

Az egészségügyi politikai változások eredményeképpen idén januárban újból megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium Komplementer Medicina Tagozata, melyben aktívan dolgozott utolsó napjaiban is. Elnökként célul tűzte ki a komplementer és integratív medicina beépítését a szakmai ajánlásokba, illetve az akkreditált képzési rendszerek kialakítását, a természetgyógyász képzés megreformálását. Bízunk benne, hogy a Komplementer Medicina Tanács a jövőben magáévá teszi ezeket a célokat. 

Kedves személyisége, hatalmas tudása és megalkuvások nélküli szakmai munkája fájó űrt hagy egyesületünk és az integratív medicináért dolgozó orvosok életében.
Mély fájdalommal gyászoljuk Andreát, aki egyesületünk egykori vezetője volt, barátunk, szellemi harcostársunk is egyben.
Hálásak vagyunk az együtt töltött évekért, köszönjük áldozatos munkáját, emlékét szívünkben megőrizzük. 

 

Ennek fényében a 2024. év Hahnemann díj posztumusz díját a három szervezet elnöksége közösen Radnai Andreának ítéli. Az oklevél átvételére a család részéről 2024. május 12-én kerül sor Békéscsabán, a család által szervezett megemlékezésen. Andreára oly jellemző módon, még a halála után is támogatja egyesületünket: az emlékül szánt virág helyett a család javaslatára a résztvevők az MHOE-nek szánt támogatással emlékeznek.

Személyének és munkásságának méltatása után egy perces néma csenddel, mindannyian állva tisztelegtünk dr. Radnai Andrea emléke előtt. 

Ki kapja az első Hahnemann díjat  2024-ben? 

A szomorú gondolatok után beszélnék a díj szellemiségéről, a folyamatról, ami az ötlettől kezdve a megvalósításig zajlott.

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság, A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, a Terápia Natúra Alapítvány közösen úgy döntött, hogy létrehoz egy díjat homeopata közösségünk számára és Hahnemann díjnak nevezi el, mely minden évben Hahnemann születésének évfordulójához kapcsoltan, ünnepség keretében, a három alapító  szervezet által kerül átadásra.

A díj célja az, hogy erősítse a szakma egységét, összetartását, a közösségi együttműködést és egymás elfogadását; hogy rangot és elismerést adjon a szakmai munkának; és a nyilvánosság felé is képviselje a homeopátiás szakma minőségét és rangját.

Az évente odaítélt díjjal azoknak a kollégáinknak a munkáját szeretnénk elismerni, akik sokat tettek:

(Részlet a díj alapító okiratból)

  • A homeopátiás szakmáért és a homeopata szakemberekért - például a homeopata szakemberek képzésében, a homeopátiás tudásbázis fejlesztésében, a homeopátiás kutatásokban vagy az ezekkel kapcsolatos tájékoztatásban, illetve a magyar homeopátiás szakma minőségi emelésében, pozicionálásában vagy érdekképviseletében lényeges szerepet vállalva;
  • Homeopátiás gyógyítóként a betegekért - aktív homeopata, aki kiemelkedő számú pácienst lát el, miközben saját tudását is fejleszti, aki magán vagy állami rendelésen gyakorolja a homeopátiás gyógyítást;
  • A homeopátia terjesztéséért és népszerűsítéséért, a homeopátiás közösség kiterjesztéséért és a közösségi összetartás erősítéséért - például: rendezvények szervezése, írások megosztása, online közösségek alapítása és taglétszámának növelése.

A díjban homeopata orvosok, diplomás homeopaták részesülhetnek. 

A díjazottat a homeopátiás szakmai közösség jelöltjei közül az alapító szervezetek által delegált 5-7 képviselőből álló szakmai Bizottság választja ki, egybehangzó döntéssel és részletes indoklással.

Az idei jelölés a szakma által február 19. és március 2. között zajlott online felületen. Ezt követően a döntéshozó bizottság megbeszélést tartott, melyről levélben tájékoztatta a szervezőket.

A 2024. év Bizottságának tagjai: Katona Edit, Sal Péter és Hazay Tímea (MHOE felkérésére), Borbély Katalin és Sasvári Ferenc (a TN felkérésére), Németh László és Fekete István (HGYT felkérésére).

A bizottság egyetértett a díj célkitűzésével, viszont első alkalommal a Hahnemann díj megosztását kérték. Indoklásként leírták, hogy a múlt méltó elismeréséhez egyszerre több homeopatát illetne a díj.

Végiggondolva ezt a lehetőséget -  ez teljesen lehetetlen feladatnak tűnt.

A díj megosztása nem egységet alkot, hanem további megosztást generál.  Ha öt személynek adjuk, akkor miért nem hat személynek? Akkor is lehet olyan, akit méltatlan módon kihagytunk az első négyből, ötből vagy hatból. Nem tudunk egyértelműen öt személyt megnevezni úgy, hogy ne érezzük, hogy kihagyunk többeket is a létszámkorlát miatt. Nekik bántó lehet, hogy egy csoportba nem fértek bele. Ha viszont idén mindenkit díjazni szeretnénk, adózva ezzel az előző évtizedek elmaradt megbecsülésének, tizenöt, húsz fő alatt nem állna meg a lista.

És persze még akkor is lehet sértő valakinek, hogy még ebből is kimaradt. Egy tizenöt fős díjazott csoport fura látlelete lenne a döntésképtelenségnek, egy nevetséges igyekezet arra, hogy bepótoljuk azt, ami  eddig elmarad.  Ugyanúgy fenntartja a konfliktusokat, megosztottságokat, ismét csak egy látszat egységet mutatna anélkül, hogy ennek bármilyen valós tartalma lenne. 

A Hahnemann díj értelme abban áll, hogy a szakmát arra késztesse, hogy képes legyen elfogadni egy személyt, akit hitelesnek tart arra, hogy bizalmával és elfogadásával tüntesse ki, akivel egy személyben átélheti a szakma megbecsülését és elismerését.

A személy kiválasztása olyan, mint egy gyógyszervizsgálat. Nem az számít, hogy kit jelölnek legtöbben, hanem a lényeg, az esszencia, az alapvetés és a legmélyebb gondolat dönti el a személy kérdését. 

Elfogadjuk, hogy a díjazásra felkért bizottság a díj céljával - azaz egy személy kiemelésével - alapvetően és egybehangzóan nem értett egyet. Kényszeríteni a bizottság tagjait nem szerettük volna arra, hogy másítsák meg döntésüket, így megköszöntük a Bizottság eddigi munkáját és kértük megértésüket és elfogadásukat döntésünkkel kapcsolatban.

A díjra érdemes személyt első alkalommal a három szervezet Elnöksége választotta ki, közösen vállalva a felelősséget és az összes döntési nehézséget.

A Bizottság javaslatára a díj alapítói ugyanakkor a jövő évtől megnyitják a lehetőséget arra, hogy a Hahnemann díj csoportos, életmű vagy egyéb felmerülő tevékenység alapján is odaítélhető legyen. Ennek kidolgozására egy év áll rendelkezésünkre.

A fentiek alapján ez az egyetlen ember, közösségünk SIMILIMUMa, aki a múltbeli eredményeiért, a magyarországi homeopátia felvirágoztatásáért kapja az első  Hahnemann díjat. 

A díj egyben felkérés, hogy  ő képviselje a jövőben a homeopátiás szakma egységét, egészségét. Személye a múlt minden megosztottságán és konfliktusain túllépve garancia az egységre.

Ezekkel a gondolatokkal és szándékkal ajánljuk fel a díjat dr. Kürti Katalinnak.

A díj 

Dudás Gyula: Hahnemann porté festménye, mely a továbbiakban vándordíjként fog évente új díjazotthoz kerülni.  

Kürti Katalin elfogadta és megköszönte a díjat, hangsúlyozva azt, hogy mögötte egy csapat állt, akik nélkül nem lett volna lehetséges sikerre vinni a homeopátia ügyét. Név szerint méltatta kollégáit, akik társai voltak a munkában. 

Végül pezsgős  koccintással ünnepeltük a díjazottat és közösségünket és lezárásképpen az egyesület és a homeopátia múltjáról szóló diavetítést néztünk meg közösen.

Felemelő közös élményben volt részünk és homeopata közösségünk eljutott arra a szintre, hogy képes összefogni, egységre törekedni, egymást erősíteni, hálával adózni annak a generációnak, akinek munkája révén felvirágzott a magyar homeopátia. Ennek gyümölcsét élvezzük most, a további fejlődéshez kaptunk inspirációt és lendületet ezen az estén. 

A rendezvényen készült fotók az alábbi linken érhetőek el: 

Képek az eseményről

A díj megalkotási és döntési folyamatában, illetve az est szervezésében szerepet játszottak és támogatták a folyamatot: Bóna László, Tóth Marian, Molnár Mariann, Székely Andrea, Irsay Zsuzsanna, Pucsok Bernadett, Gál- Kiss Orsolya, Hazay Tímea, Németh László, Sebestény Tibor, Kiss Melinda.

Köszönjük munkájukat!

 

 

Értékeld a cikket: 
Értékelés: Nincs Átlag: 5 (3 szavazat)

Küldj egy cikket

Olvastál még hasznos cikket a témában? Küldd el nekünk a cikk linkjét!

A homeopata.hu oldalain található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon homeopátiás képzettséggel rendelkező orvoshoz, gyógyszerészhez!

A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos (allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal általánosan nem igazolt.

A homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.